Σύνοδος Κοσμητόρων και Προέδρων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ελληνικών πανεπιστημίων θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη.

Η σύνοδος θα γίνει στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ και θα ξεκινήσει στις έναρξη 10:30.

Με κριτήριο το σύγχρονο πνεύμα της διεπιστημονικής και διατμηματικής προσέγγισης και συνεργασίας, η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ ανέλαβε την πρωτοβουλία της οργάνωσης της Συνόδου, με στόχο την επισήμανση κοινών προβλημάτων και τη σύγκλιση συντονισμένων προσπαθειών για τη διαχείρισή τους, καθώς και την ανάπτυξη συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο. Στο επίκεντρο της Συνόδου θα βρεθεί η αναδιάταξη του χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας επικεντρωμένη σε Σχολές Επιστημών Υγείας.

Για πρώτη φορά γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια για τη συνεργασία των επικεφαλής Τμημάτων διαφορετικών πεδίων (Ιατρική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική, Κτηνιατρική κ.ά.) που έχουν όμως ως κοινό παρανομαστή την παροχή ιατρικής-υγειονομικής παιδείας, την έρευνα σε τομείς υγείας και την παροχή υπηρεσιών υγείας στον ελληνικό πληθυσμό.