Την παραίτησή τους από το Δ.Σ. της Τηλέτυπος Α.Ε. υπέβαλαν σήμερα οι κ.κ. Γεώργιος Μπόμπολας και Φώτιος Μπόμπολας.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, «ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 13.7.2017 περιήλθε στο Διοικητικό Συμβούλιο η παραίτηση των μελών ΔΣ κ.κ. Γεωργίου Μπόμπολα και Φωτίου Μπόμπολα».