Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο και τις επαγγελματικές προοπτικές της ειδικότητας τους, αποκτώντας τις διεθνούς φήμης Πιστοποιήσεις NCFE & LRN!

Οι Πιστοποιήσεις NCFE & LRN, επιπέδου Higher Diploma - Level 5 Equivalent, είναι αναγνωρισμένες από τον βρετανικό φορέα OFQUAL.

Ο Διεθνής Οργανισμός Πιστοποιήσεων NCFE ιδρύθηκε το 1848 στη Μ. Βρετανία και έκτοτε σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει Πιστοποιήσεις σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα σε συνεργασία με χιλιάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο.

Ο LRN (Learning Resource Network), προσφέρει Πιστοποιήσεις σε μια ευρεία γκάμα ειδικοτήτων, προσφέροντας πρόσθετες γνώσεις και προστιθέμενη αξία στο βιογραφικό των κατόχων του. Το British Assessment Bureau (BAB) έχει απονείμει στον LRN τη διεθνή πιστοποίηση ISO 9001:2015 για τη διάθεση των πιστοποιητικών του και τον online έλεγχο αυτών.

Οι Διεθνείς Πιστοποιήσεις NCFE & LRN αποκτώνται κατά τη διάρκεια των 2 ετών φοίτησης στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Δεν απαιτούνται επιπλέον μαθήματα ή εξετάσεις, συνεπώς δεν έχουν επιπλέον φόρτο εργασίας.

Όλη η διαδικασία γίνεται στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, στα ελληνικά, και περιλαμβάνει:
- Παρακολούθηση 6 θεματικών διαλέξεων ανά έτος
- Εκπόνηση 1 ατομικής ή ομαδικής εργασίας ανά έτος

Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι στη διάθεση του κοινού για να ενημερώσουν για όλες τις λεπτομέρειες και τα προνόμια απόκτησης της Διεθνούς Πιστοποίησης. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108225983 για Αθήνα, 2310226318 για Θεσσαλονίκη, 2651077472 για Ιωάννινα και 2610270551 για Πάτρα.


* Οι Διεθνείς Πιστοποιήσεις προσφέρονται σε συνεργασία με την Dequals – αποκλειστικός αντιπρόσωπος των NCFE & LRN για την Ελλάδα.