Ξεκίνησαν ήδη οι εγγραφές για τα προπαρασκευαστικά τµήµατα του σχολικού έτους 2017-2018 στη Γερµανική Σχολή και θα συνεχιστούν µέχρι 30 Ιουνίου. Τα τµήµατα αυτά αρχίζουν τον Οκτώβριο και αφορούν τις µαθήτριες και τους µαθητές που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 θα φοιτούν στην ΣΤ’ Δηµοτικού και ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Γυµνάσιο της Σχολής τον Σεπτέµβριο του 2018.

Η Γερµανική Σχολή βρίσκεται εδώ και 129 χρόνια στην υπηρεσία της εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σύγχρονο ιδιωτικό σχολείο, µε µακρά παράδοση και άριστη ποιότητα εκπαίδευσης, ανοιχτό στην πολυµορφία των ευρωπαϊκών πολιτισµών. Κατέχει τη διάκριση "Exzellente deutsche Auslandsschule" ("Εξαιρετικό Γερµανικό Σχολείο Εξωτερικού“) κατόπιν αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας της Γερµανίας.

Ως σχολείο συνάντησης ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των σύγχρονων γονιών διαµορφώνοντας υπεύθυνα και χαρούµενα παιδιά µε ολοκληρωµένη προσωπικότητα.

Η Σχολή εκσυγχρονίζεται διαρκώς και εµπλουτίζεται µε πρωτοποριακά προγράµµατα σπουδών σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Προετοιµάζει συστηµατικά για τις απολυτήριες εξετάσεις του Γερµανικού απολυτηρίου Abitur και για τη συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οδηγεί στο Γερµανικό Διεθνές Απολυτήριο (Deutsches Internationales Abitur), ένα απολυτήριο διεθνούς κύρους, που επιτρέπει την πρόσβαση στα πανεπιστήµια της Γερµανίας και πολλών άλλων χωρών παγκοσµίως, καθώς επίσης και στα πανεπιστήµια της Ελλάδας κατόπιν συµµετοχής στης πανελλαδικές εξετάσεις.

 Η άριστη ποιότητα σπουδών που προσφέρεται στη ΓΣΘ επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο από τις υψηλές επιδόσεις των µαθητριών και µαθητών στις εξετάσεις για το Abitur και τις επιτυχίες στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.dst.gr.

Δυνατότητα απ' ευθείας συνάντησης µε τη Διευθύντρια του Γυµνασίου ΓΣΘ, κ. Παπαθανασοπούλου, στο τηλ. 2310475900.

Γερµανική Σχολή Θεσσαλονίκης: 9χλµ Θεσσαλονίκης-Θέρµης, 55535 Θεσσαλονίκη