Συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων στα Λατινικά (Ανθρωπιστικών Σπουδών), στη Χημεία (Θετικών Σπουδών) και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής).

Οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού Θετικών Σπουδών εξετάστηκαν στη Χημεία, οι υποψήφιοι των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει την ομάδα προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στο μάθημα της Ιστορίας.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Χημεία των ημερήσιων ΓΕΛ.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στη Χημεία των εσπερινών ΓΕΛ.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Λατινικά των ημερήσιων ΓΕΛ.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στα Λατινικά των εσπερινών ΓΕΛ.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας των ημερήσιων ΓΕΛ.

Δείτε ΕΔΩ τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας των εσπερινών ΓΕΛ.