Συνολικά 228 κιλά αλιεύματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, κατά τη διενέργεια ελέγχων στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας από στελέχη του Α' Λιμενικού Τμήματος Ν. Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 κιλά ιχθύες του είδους "mullus surmuletus" (μπαρμπούνι), μικρού μεγέθους, διαστάσεων 06-09 εκατοστών, κάτω του επιτρεπόμενου μεγέθους των 11 εκατοστών.

Επίσης, εντός δημόσιου ψυκτικού θαλάμου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 168 κιλά ιχθύες του είδους "trachurus spp" (σαφρίδι), μικρού μεγέθους, διαστάσεων 09-11 εκατοστών, κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 15 εκατοστών, χωρίς να τηρούν τις προδιαγραφές περί ιχνηλασιμότητας, ήτοι τις ελάχιστες απαιτήσεις επισήμανσης και πληροφοριών επί των ιχθυοκιβωτίων.

Από την οικεία Λιμενική Αρχή, βεβαιώθηκε μία αγορανομική παράβαση, ενώ τα κατασχεθέντα αλιεύματα φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.