Σήμερα Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018, θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας με 17 θέματα στην ημερίσια διάταξή του.

Η τακτική συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 13.00,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη).

Δείτε αναλυτικά τα θέματα:

Ανακοινώσεις: Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Επερωτήσεις

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής απογραφής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. 

Θέμα 2ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2018

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. 

Θέμα 3ο: Έγκριση για κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. 

Θέμα 4ο: Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων έργων και εργασιών δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας έτους 2018

Εισηγητής: Θεοφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Π.Κ.Μ.

Θέμα 5ο: Έγκριση των δράσεων που συμπεριλαμβάνονται στην πράξη : Τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό Ο.Π.Σ. 5009748 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Π.Κ.Μ.    

Θέμα 6ο: Έγκριση για τη διάθεση ποσοστού υπέρ των: α)Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας − Θεσσαλίας−Θράκης και β) Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας − Θεσσαλίας – Θράκης, επί του εισπραττόμενου ημερησίου τέλους που κατέβαλαν οι πρωτοβάθμιοι φορείς- μέλη των κατά το έτος 2017

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ.

Θέμα 7ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων προηγμένων τεχνολογιών για τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό των παρεχομένων υπηρεσιών των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης

Εισηγητής: Δημήτριος Χατζηβρέττας, Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Κ.Μ. 

Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπων  στην Επιτροπή γνωμοδότησης για άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος από εκδιδόμενο πρόσωπο με αμοιβή της Π.Κ.Μ. - Π.Ε. Χαλκιδικής

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής      

Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης  Α' Λ.Τ.  Ν. Μηχανιώνας

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής     

Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης  Β' Λ.Τ.  Ν. Μουδανιών

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής     

Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Χαλκιδικής για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών του Λιμεναρχείου Ιερισσού

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 12ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας για τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών του  Γ΄ Λ/Τ Σκάλας Κατερίνης και Δ΄ Λ/Τ Πλαταμώνα

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 13ο: Έγκριση για την παράταση ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων πέραν του Εθνικού πλαισίου ωραρίου για τις ημερομηνίες:

Α. Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018

Β. Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018 στην πόλη της Βέροιας – Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 14ο: Έγκριση για την απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Τριπόταμο και Αράπιτσα της Π.Ε. Ημαθίας για την προστασία των ιχθυοαποθεμάτων

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 15ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης του έργου: Επέκταση στεγάνωσης σε τμήματα του ανατολικού αναχώματος της λίμνης Κερκίνης στην Π.Ε. Σερρών

Εισηγητής: Ιωάννης Μωϋσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Σερρών

Θέμα 16ο: Έγκριση καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. Θεσσαλονίκης

Θέμα 17ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας