Ολοκληρώνεται το έργο εγκατάστασης αντίστροφης όσμωσης του νερού στην τοπική κοινότητα Αδάμ, του δήμου Λαγκαδά, δίνοντας λύση στο πρόβλημα υδροδότησης των κατοίκων. 

Με το έργο αυτό, το νερό μετά την κατάλληλη επεξεργασία του θα είναι κατάλληλο προς πόση και απολύτως ασφαλές για τους δημότες στο Αδάμ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου Λαγκαδά, η τεχνολογία της αντίστροφης όσμωσης επιλέχθηκε ως η πιο αποτελεσματική και ασφαλής για την πλήρη απομάκρυνση των νιτρικών ιόντων, που είχαν εντοπιστεί στην ποιότητά του, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του Αδάμ να μην έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Η μονάδα επεξεργασίας που εγκαταστάθηκε με ευθύνη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λαγκαδά στην Τοπική Κοινότητα Αδάμ, είναι δυναμικότητας 15 κυβικών ανά ώρα και θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία έως το τέλος του Ιανουαρίου.

Άμεσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας, θα δοθεί το χρονοδιάγραμμα της έναρξης λειτουργίας του έργου.