Μόνιμη διοικητική υπάλληλος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι πλέον η σύζυγος του πρωθυπουργού, Περιστέρα Μπαζιάνα.

Όπως γράφει η εφημερίδα "Ελευθερία του Τύπου" και το ΦΕΚ 496/30-5-2017, η Περιστέρα Μπαζιάνα εντάσσεται στο εξής στους διοικητικούς υπαλλήλους του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), ως υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον χώρο της Πληροφορικής, ύστερα από δική της αίτηση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με πρόσφατη ρύθμιση, κάθε αποσπασμένος εκπαιδευτικός είχε δικαίωμα να ζητήσει μετάταξη στον φορέα που είχε αποσπαστεί.