«Πάω θέατρο. Σε όλους πάω. Θα πάω στον Βαλτινό, µετά στον Σπύρο Παπαδόπουλο. Θέλω να το υπερασπίζομαι το θέατρο, να το αναδεικνύω, όχι να το κατηγορώ» αναφέρει ο Κώστας Βουτσάς και μιλά για...
τον βεντετισμό που αν και θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε «χτυπήσει» και τη δική του πόρτα, δεν τον άγγιξε ποτέ. «Πάντα ήµουν γενναιόδωρος. ∆εν υπάρχει κανένας στο σινάφι µου που να µη µε αγαπάει. Γιατί δεν είχα ποτέ βεντετισµό. Ηµουν εµείς, όχι εγώ. Μπορεί να είναι θέμα χαρακτήρας, δεν ξέρω. Σε ένα θεατρικό έργο πρέπει να συµµετέχει και ο καφετζής, γιατί ακόµη και αυτός µπορεί να σε κάνει να τσατιστείς µε έναν καφέ που δεν σου έφερε ή οτιδήποτε. Πάρε τις ταινίες. ∆εν έχουν κοινό όταν τις γυρίζεις. Εγώ βρήκα κοινό. Στους τεχνικούς. Αν γελούσαν, καταλάβαινα ότι ήταν επιτυχηµένο. Αν δεν γελούσαν, έλεγα µέσα µου “Βουτσά, µ@λ@κ@α ήταν αυτό, µην το ξαναπείς”. Και πάντα µε αυτά που γελούσαν οι τεχνικοί γελούσε µετά και το κοινό».

Πηγή: Βήμα