Ο Κωνσταντίνος Τσέγας, δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, ο κ. Τσέγας διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στον τουριστικό και ξενοδοχειακό κλάδο, έχοντας διατελέσει νομικός σύμβουλος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε εμπορικές εταιρείες. Έχει εμπεριστατωμένη ενασχόληση με θέματα προμηθειών, διαγωνισμών δημοσίου, νομικού σχεδιασμού και στρατηγικής καθώς και εξειδίκευση στις διεθνείς εμπορικές συμβάσεις, προστίθεται.

Η απόφαση του διορισμού του από την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (284/Υ.Ο.Δ.Δ./2017).